Sıhhat kuruluşları e-fatura uygulamasına geçecek

Sıhhat kuruluşları e-fatura uygulamasına geçecek

E-fatura üzere muhasebede kullanılan yazılı öteki evraklar da dijital ortama geçirilerek bu husustaki kapsam genişletiliyor. Hazine ve Maliye …

E-fatura üzere muhasebede kullanılan yazılı öteki evraklar da dijital ortama geçirilerek bu husustaki kapsam genişletiliyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir Yönetimi Başkanlığı’nca hazırlanan Vergi Yöntem Kanunu Genel Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

F-FATURA KAPSAMI GENİŞLETİLDİ

E-fatura uygulamasına geçiş mecburiliği kapsamına Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) ile mukavele imzalayan sıhhat hizmeti sunucuları ile medikal materyal ve ilaç/etken husus temin eden tüm mükellefler yani hastane, tıp merkezleri, kol merkezleri, diyaliz merkezleri, Sıhhat Bakanlığı’ndan ruhsatlı öteki özelleşmiş tedavi merkezleri, teşhis, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi aygıt ve materyal tedarikçileri, optisyenlik kuruluşları, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk hukukî şahısları ve bunların hukukî kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları da alındı.

KELAM KONUSU KURUMLAR, 1 TEMMUZ’DAN EVVEL E-FATURAYA GEÇMELİ

Buna nazaran, kelam konusu kuruluşlar 1 Temmuz’dan itibaren, bu tarihten sonra Toplumsal Güvenlik Kurumu ile mukavele imzalayanlar ise kelam konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan evvel e-fatura uygulamasına geçecek.

E-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1 Ocak 2020’den itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam meblağının 30 bin lirayı vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam fiyatı 5 bin lirayı aşması halinde, kelam konusu faturaların istisnai durumlar haricinde, “E-Arşiv Fatura” olarak Başkanlıkça sunulan e-belge düzenleme portalı üzerinden ya da Başkanlığın e-belge düzenleme portalına gerekli entegrasyonları sağlayarak müsaade alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenecek.

KAĞIT FATURA DÜZENLEYENLER İÇİN CEZA VAR

Kelam konusu faturaların istisnai durumlar haricinde E-Arşiv Fatura yerine matbu yani kağıt fatura olarak düzenlenmesi yahut alınması halinde, faturayı düzenleyen ile en son tüketici dışındaki vergi mükellefiyeti bulunan alıcı hakkında düzenlenen yahut alınan her bir kağıt fatura için başka farklı olmak üzere cezai karar uygulanacak.

E-İRSALİYE UYGULAMASI

Bildiri ile “E-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi”

E-DÖVİZ ALIM-SATIM EVRAKI UYGULAMASI

“E-Döviz Alım-Satım Evrakı uygulaması” da “döviz alım ve satım faaliyetinde bulunan yetkili kuruluşlar dahil olmak üzere ilgili mevzuat mucibince döviz alım-satım evrakı düzenleyebilen tüm mükelleflerce kağıt ortamda düzenlenen Döviz Alım Evrakı ve Döviz Satım Belgesi’nin elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabına talebi doğrultusunda elektronik yahut kağıt ortamda iletilebilmesi, elektronik ortamda koruma ve ibraz edilebilmesine imkan veren uygulama” olarak tekrar tanımlandı.

E-ADİSYON UYGULAMASI

Bildiriye “E-Adisyon Uygulaması” başlıklı kısım eklendi. Masada servis yapılan ve gerçek tarzda bilanço yahut işletme hesabı temeline nazaran vergilendirilen hizmet işletmeleri lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon üzere tarafından kullanılması zaruriliği bulunan ve kağıt ortamda düzenlenen “adisyonun” elektronik evrak olarak düzenlenmesi, koruma ve ibraz edilebilmesi ile evrak yahut bilgilerinin Başkanlığa elektronik ortamda iletilmesine yahut raporlanmasına ait düzenlemeler bu uygulama kapsamında yer alacak.

Başkanlık, adisyon dokümanı düzenleyen hizmet işletmelerine, yıllık yahut aylık satış hasılatı fiyatlarını dikkate alarak, geçiş hazırlıkları için en az 3 ay geçiş mühleti vermek ve yazılı bildirim ya da “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde duyurmak suretiyle e-adisyon uygulamasına geçme mecburiliği getirmeye yetkili olacak.

Yazılı bildirim yahut duyuru yapılan mükelleflerin yazılı bildirim ve duyuruda belirtilen mühletler içinde e-adisyon uygulamasına dahil olmaları gerekiyor. Uygulamaya müddeti içinde geçmeyen ile bu kapsamda düzenlenmesi gereken adisyonu istisnai durumlar haricinde e-adisyon evrakı olarak düzenlemeyen mükellefler kağıt adisyon olarak düzenleyenler dahil hakkında Kanunda öngörülen cezai kararlara başvurulacak.

MALİ MÜHÜR

Başkanlık, Bilgi Teknolojileri ve İrtibat Kurumunca yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlarından mali mühür üretimi konusunda belirlenen ve ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayınlanan “Mali Mühür Üretimi Müracaat, Kıymetlendirme ve Müsaade Kılavuzu”nda açıklanan teknik şartları sağlayan kuruluşları da mali mühür üretimi ve satışı konusunda yetkilendirebilecek. Başkanlıkça yetkilendirilen elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşlar “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak.

Bildiri kapsamında düzenlenen e-belgelere ait olarak noter aracılığıyla, taahhütlü mektup, telgraf yahut inançlı elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemiyle yapılan ihbar yahut ihtarlar ile e-belge iptal süreçlerinin 1 Mayıs’tan itibaren, “ebelge.gib.gov.tr” internet adresinde yayınlanacak kılavuzda belirtilen yöntem, temel ve mühletler içinde, elektronik ortamda Başkanlık bilgi süreç sistemine bildirilmesi zarurî olacak.

İlginizi Çekebilir

  • WhatsApp ile paylaş
  • Facebook ile paylaş
  • Twitter ile paylaş
  • Yorum Yap

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?